Home

Welkom op de site van de geloofsgemeenschap H. Willibrordus

Het e-mail adres van de geloofsgemeenschap de

H. Willibrordus te Vilsteren is gewijzigd nl. parochie.vilsteren@gmail.com

—————————————————————————————————

Viering Allerzielen

Er staat een fout in het parochieblad. De Allerzielen viering op 2 november is ‘s avonds om 19.00 uur (niet om 11.00 uur zoals in het parochieblad staat vermeld)

Deze is echter alleen voor genodigden

——————————————————————————————–

“Ik zal er zijn”
Bij een uitvaart werd onlangs gezongen het lied: “Ik zal er zijn”.
Het eerste couplet van dit lied is als volgt:
“Als je eenzaam bent of in het duister
Roep dan mijn naam, ik zal er zijn.
Als geen mens je kent of niemand luistert
Zelfs als je fluistert, zal ik je stem verstaan.
Als een vriend, zal ik je dragen, alle dagen zal ik er zijn.
Als een ster in donk’re nachten, zal ik wachten, zal ik er zijn.
Wees niet bang voor de stilte om je heen
Wees niet bang, ik laat je nooit alleen
Als een vriend zal ik je dragen, alle dagen, zal ik er zijn.”
Bij dit lied denkt de familie van de overledene ongetwijfeld aan hun lieve en zorgzame vader. Hij was er altijd, steeds stond hij voor hen klaar.
Misschien roept dit lied ook bij ons wel herkenning op. Hebben ook wij in deze bijzondere periode niet (soms) het gevoel, dat heel de wereld drukt op onze schouders ? We leven in wankele tijden, zoveel is wel zeker. We bevinden ons in een onveilige wereld. Coronabesmettingen nemen hand over hand toe. En wat te denken van die enorme explosie in Beiroet ? In één klap werd het leven van ontelbaar velen verwoest. Zorgen spoken door ons hoofd. Want hoe zal het straks, in de herfst, verder gaan ? Allerlei steunmaatregelen van de overheid lopen af, de pot met meel zal toch niet leeg raken ? Hoe houden we in vredesnaam het hoofd boven water ?
In het Katholiek Nieuwsblad las ik deze week (vrijdag 7 augustus) een verhaal van een voedselbank in de Verenigde Staten. Op het plein voor de kerk deelt de caritas eerste levensbehoeften uit. Is dit ook ons voorland ?
Hoe dan ook: we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Want het virus ontziet niemand. Hoe hiermee om te gaan ?
Het lied: “Ik zal zijn”, en ook het evangelie van afgelopen zondag (9 augustus) over de boot met de leerlingen van Jezus erin, die in een hevige storm op het meer dreigt te vergaan, maken me duidelijk, dat we het samen zullen moeten doen. Jezus reikt de stoere, maar ook bange Petrus, die over het water naar Hem toe was komen lopen, de hand. Zo gaat hij (Petrus) niet kopje onder.
Wellicht kunnen ook wij ons door dit verhaal laten inspireren. Want we kunnen elkaar helpen, om niet in onze neerslachtigheid te verdrinken.
Wat een ‘handreiking’ aan elkaar kan doen, merkte ik deze week nog, na afloop van de uitvaart, waarmee ik dit artikel begon. Tot mijn verrassing hoorde ik bij de ‘nazit’ op het boerenerf, dat bij de voorbereiding van dit afscheid, de naaste buren met heel veel dingen hadden geholpen. “Aanzeggen”, een erehaag vormen, na de kerkdienst koffie zetten voor de familie en de genodigden; het is een vorm van noaberhulp, die ik van vroeger ken uit mijn geboortestreek. Heel fijn om dit hier ook weer te mogen zien ! Elkaar steunen zit ons in het bloed !
“Hier ben ik”. Deze woorden heb ik gezegd bij mijn priesterwijding. Bij die gelegenheid heb ik beloofd: “ik zal er zijn”. Niet omdat ik zo’n durfal ben, integendeel zelfs. Maar wel omdat ik vertrouw op Gods genade.
Dit vertrouwen wil ik ook U toewensen. Dat ook wij dit woord mogen horen van Christus Zelf: “Ik ben het”. Dat ook wij Zijn Aanwezigheid mogen ervaren, en hieruit de kracht en de moed putten om – ook in deze stormachtige tijd – elkaar op handen te dragen.
Dat we – samen in dezelfde boot – er zijn voor elkaar.
                              Pastoor André Monninkhof

Een dankbaar mens

Het is zaterdagmiddag en terugkijkend op de voorbije week, is er ontzettend veel gebeurd. Zo heb ik afgelopen zondag afscheid genomen van u, jou, jullie als pastor in de Emmanuelparochie, heb ik ’s maandags nog wat laatste dingen ingepakt, ben ik dinsdagochtend verhuisd en door een handjevol parochianen op De Belte uitgezwaaid en begon diezelfde middag, rond een uur op half drie, de grote-uitpak-show hier in de pastorie te Barneveld. Van het buitengebied boven in onze Emmanuelparochie, kijk ik nu vanachter m’n computer uit op dé winkelstraat in het hart van Barneveld. En zijn alle dozen op het moment dat ik dit schrijf, sinds een paar uur helemaal uitgepakt.

Gisteravond ben in het eucharistisch centrum van de sint Lucas parochie als ‘parochievicaris’ geïnstalleerd, een fraai woord voor ‘tweede’ priester voor de twee samenwerkende parochies sint Lucas en sint Maarten. M’n nieuwe teamleden, vertegenwoordigers van alle 14 geloofsgemeenschappen, mijn lieve ouders en pastoor Monninkhof samen met vicevoorzitter Hermien Schoorlemmer waren naast een hele groep vrijwilligers van de partij. Ja, en natuurlijk vele nieuwe parochianen en velen van u die via de livestream of kerkradio met ons verbonden waren. Ondanks de bevreemdende omstandigheden die ons door Covid-19 nog steeds in hun grip houden, was het een mooie en hartelijke viering. Voelde ik me zeer welkom in de nieuwe parochies en kijk ik met grote tevredenheid terug op wat er achter me ligt.

En ik heb veel om dankbaar voor te zijn. Vier jaar lijkt op zich niet zo lang, en misschien is het dat ook inderdaad niet. Maar het waren toch wel mijn allereerste stapjes die ik in het parochiepastoraat heb mogen zetten. Stappen waar eerst ruim 8,5 jaar aan studie en vorming vooraf is gegaan.

In de Emmanuelparochie ben ik me in die vier jaar enorm gaan thuis voelen. Heb ik wortel geschoten en ben ik er geleidelijk achter gekomen wat het priesterschap nu daadwerkelijk is en hoe belangrijk de persoonlijke relatie is met u, jou, jullie – de parochianen.

Ik ben Bijbelteksten als 1 Korinthiërs 12 ontzettend gaan waarderen en zelfs als uitgangspunt gaan beschouwen. Zélfs als misschien wel één van de meest fundamentele teksten voor het daadwerkelijk christen en parochie/kerk-zijn. Het ‘Lichaam van Christus’ en de ‘levende stenen in een geestelijk bouwwerk’, dat zijn wíj zélf. Niet los van elkaar, maar sámen, mét elkaar. Dat hebt ú allen mij geleerd.

Aan het einde van mijn afscheidsviering zijn er door Hermien Schoorlemmer, pastoor Monninkhof en Ben Nijhof mooie dingen gezegd. Is er teruggeblikt op veel mooie momenten, momenten die we met elkaar hebben mogen hebben en beleven. Jullie betrokkenheid, gulheid en dankbaarheid kwam prachtig tot ‘symbolische’ uiting in het cadeau wat ik van jullie allen heb mogen ontvangen. De prachtige blauwe Maria stola (zie foto). Wat ben ik hier blij mee en trots op.

Maria, die ons aller moeder in de hemel is, de ‘mystieke roos’, zoals ook mooi op de stola wordt afgebeeld, is mij dierbaar. Het adagium, ‘per Mariam ad Christum, wat we in de Rozenkransbasiliek in Lourdes o.a. kunnen lezen in de apsis is waar. Zonder Maria was ik nooit priester geworden, hadden u, jij, jullie en ik elkaar nooit leren kennen. Had ik nooit mogen voorgaan in de eucharistie met jullie, nooit familieleden van u mogen begraven, nooit dierbaren van u de ziekenzalving mogen toedienen. Ja, zonder Maria hadden we elkaar – zeer waarschijnlijk – nooit ontmoet. Daarom doet het mij érg veel dat ik juist van jullie als ‘mijn’ parochianen, deze prachtige stola heb gekregen. Heel erg bedankt daarvoor!

En ook ontzettend bedankt voor de financiële bijdrage die jullie náást de stola bij elkaar hebben gebracht en zoals pastoor Monninkhof het zondag zei, die ik als extra cadeau mag ontvangen. Als ik eraan denk, dan word ik op de eerste plaats heel erg stil en ben ik jullie allemaal heel erg dankbaar.

Zoals ik ook tijdens mijn afscheidsviering op 28 juni jl. zei, houd ik niet van afscheid nemen. Ik ga gelukkig niet emigreren, dus daarom schrijf ik ook nu gewoonweg: tot ziens. Linksom of rechtsom blijven we met elkaar verbonden, in gebed of via Facebook. Ik wens u, jullie allen alle goeds, veel inspiratie, goede moed en Gods rijkste zegen toe.

En boven alles uit: In Dei Nomine Feliciter.

Weest alsjeblieft, in Gods Naam gelukkig.

Pastor Johan Rutgers, priester

 

“Jezus houdt van jou”             
Afscheid van pastor Johan Rutgers van onze Emmanuelparochie

Met pijn in het hart nemen we als Emmanuelparochie per 1 juli a.s. afscheid van pastor Johan Rutgers. Johan is vier jaar in ons midden geweest. Hij moest even op gang komen. Maar dat is helemaal niet gek, als je net op je eerste plek als pastor bent. In de periode, die nu bijna achter ons ligt, heeft Johan een grote hoeveelheid pastorale ervaring kunnen opdoen. Als Emmanuelparochie en haar geloofsgemeenschappen zijn we dankbaar voor de verve en performance, waarmee Johan ons als priester voorgaat in de viering van de Eucharistie; zijn catechetische preken onder het motto: “Jezus houdt van jou” en ook zijn pastorale en menselijke nabijheid. We hebben Johan leren kennen als iemand die de verkondiging van ons geloof, als de kern van zijn pastoraat beschouwt, maar die ook een warm hart heeft voor mensen die hij als pastor mag begeleiden. Deze ‘schat aan wijsheid’ neemt hij mee naar zijn nieuwe omgeving, de Utrechtse Heuvelrug (parochie Sint Maarten) en West Veluwe (parochie Sint Lucas). In het ene pastoraal team voor deze twee samenwerkende parochies wacht hem een schone taak als parochievicaris voor een groot aantal geloofsgemeenschappen.
Uiteraard hadden wij Johan graag een afscheid gegund met veel mensen erbij. Johan zelf zou niets liever wensen dan dit. Want als pastor, voelt hij zich nauw verbonden met U als parochianen. Hierover zegt hij: ‘als geloofsgemeenschap zijn we het oersacrament van de kerk’. Gezien de huidige omstandigheden (coronacrisis) zit zo’n afscheid met veel mensen erbij, er (nog) niet in. Op de avond dat ik dit schrijf (woensdagavond 6 mei) heeft premier Mark Rutte ons weliswaar een perspectief geschetst, dat wat meer ruimte lijkt te bieden voor publieke samenkomsten. Maar de kerkelijke vertaling ervan is op dit moment nog niet bekend. Deze zal door de Nederlandse Bisschoppen nog nader uitgewerkt gaan worden. Daarom moeten we vooralsnog uitgaan van de huidige situatie. Deze brengt met zich mee, dat we op zondag 28 juni a.s. een online Eucharistieviering zullen houden in de Brigittakerk in Ommen. In deze eucharistieviering zal pastor Johan Rutgers als hoofdcelebrant voorgaan. Bij deze viering zullen – zo zijn onze gedachten als pastoraal team en parochiebestuur op dit moment – aanwezig zijn: de andere leden van het pastoraal team, een afvaardiging van het parochiebestuur, en enige vertegenwoordigers uit onze geloofsgemeenschappen. Ook hopen we, dat een kleine cantorgroep deze Eucharistieviering muzikaal zal kunnen opluisteren. De viering zal vooralsnog een besloten karakter hebben, zoals de laatste weken al het geval is. Uiteraard kunt U via de livestream uit de Brigittakerk, deze Eucharistie met ons meevieren.
Johan loopt niet met zijn wensen te koop. Zo bleek, toen we vanmiddag als collega’s in het pastoraal team vroegen, wat hij – ook gelet op de huidige omstandigheden – zou willen voor zijn laatste viering in ons midden. Hij heeft wel laten weten, dat hij het op prijs stelt, als U Uw herinneringen, die U aan hem als pastor in ons midden bewaart, en ook de wensen die U hem wilt meegeven voor zijn pastorale toekomst, aan hem doet toekomen. Deze wensen kunt U – in welke vorm dan ook – sturen aan: brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl; of naar het postadres: Canadastraat 26, 8141 AC Heino. Dan zullen wij deze wensen bundelen en aan Johan aanbieden. Tevens zullen wij in de viering op 28 juni a.s., zorg dragen voor een ‘bloemlezing’ uit Uw wensen.
Voor het overige moet de afscheidsviering van pastor Johan Rutgers – in goed overleg met hem – nog verder worden vorm gegeven. Over de uitwerking hiervan zullen wij als pastoraal team en parochiebestuur, U tijdig informeren via de website van onze parochie www.emmanuelparochie.nl, die Johan als ‘erfenis’ aan onze parochie nalaat.
Als Emmanuelparochie, wensen we Johan een goede voorbereiding van zijn afscheid, en ook een goede start op zijn nieuwe plek toe.
Voor U allen: Gods zegen en alle goeds. Heel veel sterkte met alles, en blijf gezond.

Met vriendelijke groet,
Pastoor André Monninkhof

Een groet van de aartsbisschop
aan alle gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht
bij het begin van het Paastriduum 2020

Utrecht, Witte Donderdag – 9 april 2020

Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer,

We leven in een onzekere tijd, het coronavirus heeft om zich heen gegrepen en voor veel verdriet, onrust en angst gezorgd. De door de overheid getroffen maatregelen hebben diep ingegrepen in ons leven, ook veel kerkelijke vieringen kunnen niet door u worden bijgewoond, al blijven we natuurlijk wel bidden voor alle getroffenen en God vragen dat het virus zal verdwijnen. Nu kunnen helaas ook de vieringen van de Goede Week en Pasen geen publieke vieringen zijn. Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt.

De Goede Week begint normaal gesproken met de wijding van de palmtakken op Palmzondag en op Witte Donderdag gedenken en vieren we de instelling door Jezus van het sacrament van de Eucharistie. En direct daaraan verbonden ook dat van het priesterschap, want de viering van de Eucharistie is onmogelijk zonder een priester, die Jezus door zijn wijding in persoon vertegenwoordigt. Daarom vernieuwen de priesters normaliter in de Chrismamis ook de beloften die zij bij hun priesterwijding hebben afgelegd (vanwege het coronavirus zal de Chrismamis dit jaar op een later, nog te bepalen tijdstip plaatsvinden).

Omdat Jezus op Witte Donderdag het sacrament van de Eucharistie heeft ingesteld en het lopende kerkelijk jaar voor het Aartsbisdom Utrecht het Jaar van de Eucharistie is, wil ik in deze groet, die gedateerd is op Witte Donderdag, graag met u stilstaan bij de Eucharistie.

Jezus noemt zichzelf in zijn uitvoerige rede in het zesde hoofdstuk van het Evangelie volgens Johannes het “brood dat uit de hemel is neergedaald” (Joh. 6,41.51). Dit gebeurt als Jezus, de Zoon van God, mens wordt. Maar het gebeurt ook als in de viering van de Eucharistie de hemel zich opent en de aarde raakt. Op de woorden die de priester in de persoon van Christus spreekt: “Dit is mijn Lichaam … Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed …” (1 Kor 11,24-25), veranderen brood en wijn in het Lichaam en Bloed van Christus en komt Hij onder de gedaanten van brood en wijn in ons midden.

Nadat Jezus in de synagoge van Kafarnaüm heeft gezegd dat wie zijn vlees niet eet en zijn bloed niet drinkt, geen eeuwig leven heeft (Joh. 6,53), reageren de toehoorders met ongeloof; de wonderbare broodvermenigvuldiging had ze aangesproken. Dit soort wonderen willen ze wel. Maar op de Eucharistie, waar Jezus op doelt, zitten ze niet te wachten: “Deze taal stuit iemand tegen de borst. Wie kan daar naar luisteren?” (Joh. 6,60).

In onze tijd zitten veel mensen ook niet op de Eucharistie te wachten. De meerderheid is er niet (meer) mee vertrouwd. Het is voor de mensen die echt in de Eucharistie geloven veelal een pijnlijke ervaring dat hun familieleden, buren, bekenden en bijna iedereen in hun straat of wijk op dat kostbare moment verstek laten gaan.

Het kan daarbij voor ons een troost en bemoediging zijn te beseffen dat we de Eucharistie niet alleen voor onszelf vieren. Ook als de priester zijn dagelijkse Mis alleen viert, draagt die vrucht voor de hele gemeenschap. Paus Paulus VI zei hierover in zijn encycliek Mysterium fidei. Over de leer en de verering van de Heilige Eucharistie uit 1965: “… elke Mis die wordt gevierd, wordt niet alleen opgedragen voor het heil van enkelen, maar tevens voor het heil van heel de wereld. Hieruit volgt dat, ook al is het het beste dat aan de Mis een groot aantal gelovigen deelneemt, echter … de Mis die privé wordt gevierd … door een priester … valt goed te keuren omdat uit zo’n Mis een overvloed van bijzondere genadegaven voortkomt, ten voordele van de priester zelf, van het gelovige volk, veeleer van de hele wereld …” (nr. 33). De Mis, gevierd door de priester alleen of met een kleine groep gelovigen, draagt ook vrucht voor het heil van mensen die niet komen. Daarom beveelt Paulus VI de priester ook aan de Eucharistie dagelijks te vieren, ook al is hij daarbij alleen (nr. 34).

Voor mensen die in de Eucharistie geloven en van dit sacrament houden, is het helemaal pijnlijk dat zij zelf als gevolg van de coronaviruspandemie de Eucharistie niet kunnen bijwonen. Als de priester alleen de Mis opdraagt en daardoor de hemel opengaat, draagt dat ook voor hen grote geestelijke vruchten, zoals het dat ook kan doen voor hen die nooit iets aan hun geloof doen.

Gelukkig bestaat de mogelijkheid om een Eucharistieviering te volgen op Radio Maria, via de KRO-NCRV op de televisie of (in een aantal parochies) vanuit de eigen parochiekerk via een internetverbinding. Ook zendt het Ariënsinstituut, de priesteropleiding van het Aartsbisdom Utrecht, de dagelijkse Eucharistievieringen live uit – onder andere via de website van het Aartsbisdom Utrecht.
Tijdens de uitzending van de Eucharistieviering kunnen we ons laten voeden door het Woord uit de Heilige Schift – dat is Gods Woord – dat wordt gelezen en in de preek wordt toegelicht, en een geestelijke communie doen: het diepe verlangen naar de gemeenschap met Christus in de Eucharistie is ook een grote bron van genade en kracht om Jezus te kunnen navolgen. Enkele gebeden voor de geestelijke communie kunt u vinden op de website van het Aartsbisdom Utrecht.

Het coronavirus lijkt op het oog het Jaar van de Eucharistie van het Aartsbisdom Utrecht lelijk te doorkruisen. Maar de Eucharistie geeft ons de kracht die wij nodig hebben, ook als wij er niet lijfelijk bij aanwezig kunnen zijn. Want voor God is niets onmogelijk (Luc. 1,37).

Ik wens u een Zalig Pasen en hoop en bid dat de coronaviruspandemie spoedig voorbij zal zijn en dat we weer in onze kerken kunnen samenkomen om de Eucharistie te vieren en daarin onze Heer Jezus in de H. Communie kunnen ontvangen en aanbidden.

+ Willem Jacobus kardinaal Eijk,
aartsbisschop van Utrecht

Communiqué omtrent Corona-virus (Covid-19)

13 maart 2020
Beste medeparochianen,
Zoals u wellicht via onze parochiewebsite of die van het aartsbisdom of de kerkprovincie ondertussen hebt vernomen, hebben de Nederlandse bisschoppen het pijnlijke besluit genomen om de liturgische vieringen binnen de hele Nederlandse Kerk op te schorten. Als pastoraal team en parochiebestuur hebben wij daarom overleg gehad en besproken wat dit concreet voor onze Emmanuelparochie zal betekenen.
Via dit communiqué willen wij u allen op de hoogte stellen van de volgende maatregelen:
ALLE liturgische vieringen komen te vervallen. Dit geldt voor de vieringen in het weekend alsmede de vieringen door de week.
ALLE catecheses, vergaderingen, koorrepetities, koffiedrinkmomenten, samenkomsten van werkgroepen, etc., komen te vervallen.
ALLE buitenkerkelijke activiteiten en bijeenkomsten die in de kerkruimte of het parochiecentrum plaatsvinden, te denken valt aan gymlessen, taalcursussen, etc., komen te vervallen.
Voor uitvaarten (begrafenis/crematie) geldt het volgende:
ALLE uitvaarten zullen gebedsvieringen zijn, zonder uitreiking van de heilige communie.
Er zal géén koor aanwezig zijn.
Er mogen maximaal 100 personen aanwezig zijn.
Deze maatregelen gelden op zijn minst tot en met 31 maart a.s.
Omdat er géén Eucharistievieringen, Woord- & Communievieringen, etc. zullen worden gehouden, wordt u allen aangespoord om in de thuissituatie met elkaar gebedsmomenten in te richten, te denken valt aan het rozenkransgebed of het getijdengebed. Omdat u niet aanwezig zult kunnen zijn bij een kerkelijke viering, wordt u gewezen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.
Ten slotte vragen de bisschoppen ons als gelovigen om onderstaand gebed te bidden:
God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.
Hopend u op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
Voor actuele informatie houdt de parochiewebsite in de gaten op:
www.emmanuelparochie.nl
Namens het pastoraal team en het parochiebestuur wens ik u alle goeds en Gods rijkste zegen toe.
Pastoor André Monninkhof

Vieringen Goede Week 2020

WITTE DONDERDAG 9 april
Bijzonderheden :

GOEDE VRIJDAG 10 april
Aanvang : 15.00 uur, kruisweg
Zang : Quodlibet

PAASZATERDAG 11 april
Bijzonderheden : geen viering

PASEN 12 april VERRIJZENIS VAN DE HEER
Aanvang : 11.00 uur, eucharistieviering
Voorganger : pastoor A. Monninkhof

Carnavalsviering 16 februari 2020

Zondag 16 februari bent u allen van harte uitgenodigd voor een Carnavalsviering in de feesttent te Vilsteren. Om 10.00 uur staan de stoelen klaar voor u.
De viering zal jong en oud, kinderen en volwassenen, aanspreken.
Het belooft een verrassend mooie viering te worden met het thema: Anders kijken…
Laat u verrassen tijdens de viering. De voorganger is past.werker. G. Noordink

Zondag 6 okt. 2019 Caritas zondag

Zondag 6 oktober staat de viering weer in het teken van de Caritas.
In deze viering gaat pastoraal werkster Marga klein Overmeen voor.

Na afloop van de viering is er een deurcollecte om u de gelegenheid te geven het werk van de Caritas te steunen.

Wij hopen u allen te mogen begroeten op 6 oktober.

Werkgroep Caritas Vilsteren:
Geesje Hendriks (0529) 458457

Willie Koerhuis (0529) 458349

Boerderij-viering  29 september 2019

Op zondag 29 september houden we een bijzondere kerkdienst in het teken van het platteland en de kerk. Dit jaar zijn we te gast op het bedrijf van de familie Koggel, Oude Dijk 7 te Dalmsholte.
Dit jaar heeft de boerderij-viering als thema “geworteld zijn”.
In de agrarische sector ben je met je werkzaamheden letterlijk en figuurlijk gebonden aan de plek. Gebonden aan de grond en de bedrijfsgebouwen, en daardoor ook sterk verbonden met de omgeving, waar families vaak al generaties lang “geworteld zijn”.
De dienst begint om 10.00 uur met koffie.
De werkgroep Kerk in Platteland organiseert deze viering, die geleid wordt door pastoraal werkster Marga Kleinovermeen.
Na de dienst is er gelegenheid om de boomkwekerij van de familie Koggel te bezichtigen. Zij kweken een zeer uitgebreid assortiment bomen en heesters, algemeen voorkomende soorten maar ook zeldzamere. Ook adviseren ze u graag over de juiste plek voor uw boom of heester met als devies: “De kracht van de boom zit niet in de takken maar in de wortels”.
De werkgroep Kerk in Platteland nodigt u hiervoor van harte uit.

Kerk weer open

Ook dit jaar zal tijdens de zomermaanden de kerk vanaf Witte Donderdag voor de Pasen,
18 april 2019, elke dag weer geopend zijn.
Elk jaar weer merken we dat men blij is dat de kerk iedere dag geopend is. Inmiddels zijn er al een groot aantal gastenboeken volgeschreven door bezoekers van onze mooie kerk.
De kerk is geopend tussen ongeveer half 10 ’s ochtends en 5 uur ’s middags.

Vieringen Goede Week

WITTE DONDERDAG 18 april

Aanvang : 8.45 uur, viering
Voorganger : T. Hendriks
Bijzonderheden : Een viering samen met kinderen van
de basisschool en iedereen die belangstelling heeft.

GOEDE VRIJDAG 19 april 
Aanvang : 15.00 uur, kruisweg
Zang : Quodlibet

PAASZATERDAG 20 april 
Bijzonderheden : geen viering

PASEN 21 april VERRIJZENIS VAN DE HEER
Aanvang : 11.00 uur, woord- communieviering
Voorganger : pastoraalwerker M. klein Overmeen

TWEEDE PAASDAG 22 april 
Aanvang : 10.00 uur, Eucharistieviering
Voorganger : pastoor A. Monninkhof, pastor A. Wenker, parochievicaris J. Rutgers

Bijzonderheden : gezamenlijke Emmanuelviering aansluitend koffiedrinken in het parochiehuis.

Carnavalsviering 24 februari 2019

Zondag 24 februari bent u allen van harte uitgenodigd voor een Carnavalsviering in de feesttent te Vilsteren. Om 11.00 uur staan de stoelen klaar voor u.

De viering zal jong en oud, kinderen en volwassenen, aanspreken.

Het belooft een verrassend mooie viering te worden met het thema ‘n keer wat anders! 

Laat u verrassen tijdens de viering. De voorganger is past.werker. G. Noordink

Kerstviering met de Willibrordusschool
In tegenstelling tot voorgaande jaren zullen we niet op kerstavond maar op donderdagavond 20 december samen met alle kinderen van de Willibrordusschool, de ouders en het team de geboorte van het kerstkind vieren. In een sfeervol versierde kerk zullen we met kaarsen, mooie liederen en een kerstverhaal vieren dat Jezus Christus meer dan 2000 jaar geleden in de wereld kwam.
Ook opa’s en oma’s en alle parochianen zijn van harte welkom om deze avond naar de kerk te komen.
Niet voor niets het gezegde, hoe meer zielen, hoe meer vreugd…..
Het thema van deze viering zal zijn: Iedereen telt mee…
Dus is iedereen dan ook meer dan welkom.
De kerstviering begint om 18.30 uur.

Mede namens de werkgroep Kerst,
voorganger Tonny Hendriks.

Boerderijviering 21 oktober 2018

Op zondag 21 oktober 2018 om 10.00 uur houden we weer een boerderijviering.

Dit jaar zijn we te gast op het bedrijf van de familie Langenkamp.        zij hebben een melkveebedrijf  “de Vennefarm” gelegen aan de Vennenbergweg 10 te Dalfsen.

De werkgroep Kerk in Platteland nodigt u hiervoor van harte uit.

Het thema voor deze morgen is;

‘met hart, hoofd en handen’.

Zondag 7 oktober 2018 Caritaszondag

Zondag 7 oktober staat de viering weer in het teken van de Caritas.
Samen met de Caritas uit Dalfsen, Hoonhorst en Ommen hebben
we als thema voor deze viering gekozen: De warmte van samenkomen.
In deze viering gaat pastoraal werkster Marga klein Overmeen voor.

Achter in de kerk zullen weer attenties staan die u namens Caritas Vilsteren aan iemand kunt geven.

Na afloop van de viering is er een deurcollecte om u de gelegenheid te geven het werk van de Caritas te steunen.Wij hopen u allen te mogen begroeten op 7 oktober.

Werkgroep Caritas Vilsteren:

Geesje Hendriks (0529) 458457                                  
Willie Koerhuis (0529) 458349

Cecilliafeest in Vilsteren

22 november jl. was de verjaardag van St. Cecilia, patroonheilige van de kerkmuziek.
Ter gelegenheid hiervan hebben Dinie Logenberg-Meijerink, Tonny Mars-Mollink en Betsie Bauwer-Habers tijdens de viering op zondagochtend 26 november jl. een onderscheiding van de Nederlandse Sint Gregorius vereniging opgespeld gekregen.

Dinie Logtenberg-Meijerink en Tonny Mars-Mollink ontvingen een ereteken in zilver met een oorkonde voor 40 jaar inzet voor het dameskoor en Betsie Bauwer-Habers ontving een eretken met oorkonde voor 25 jaar inzet voor het dameskoor van onze geloofsgemeenschap.

De zang tijdens deze viering werd verzorgd door het Dames- en herenkoor o.l.v. Miranda Temmink. Aan het einde van de viering werden de jubilarissen toegesproken door pastoor Hermens en Leo Kortstee, voorzitterer van de locatieraad. Zij bedankten de jubilarissen voor hun inzet al die jaren als koorzanger.

Ook werd er tijdens de viering aandacht geschonken aan het 40 jarig jubileum van het dameskoor van onze geloofsgemeenschap. Wij feliciteren het dameskoor o.l.v. Miranda Temmink van harte met dit jubileum!

Balkenbrij wandeltocht 22 oktober 2017

Traditiegetrouw organiseert de Activiteiten Commissie in oktober de Balkenbrij wandeltocht. De natuur in en rondom ons dorp Vilsteren is dan vaak prachtig en hiervan willen wij u graag laten genieten.
Op zondag 22 oktober kunt u vanaf de parkeerplaats naast de kerk in Vilsteren tussen 10.00 en 13.00 uur vertrekken voor de uitgezette en gemarkeerde wandeling van 5, 10 of 15 km. Bij aanmelding ontvangt u een boekje met informatie over de vermeldingswaardige punten die u onderweg tegenkomt.
Deelname aan deze wandeling kost Euro 3,00 (volwassenen) en Euro 1,50 (kinderen). Met deze opbrengst financieren wij (deels) het onderhoud en de restauratie van het parochiehuis; een belangrijk ontmoetingspunt in het dorp.
Na afloop van de wandeling staat er in het Landgoedcentrum, gelegen naast de kerk, een kopje koffie / thee (gratis) voor u klaar. Voor de kinderen is er frisdrank ( ook gratis). Daarnaast kunt u tegen een schappelijke prijs genieten van de overheerlijke en ter plekke gebakken balkenbrij.
Wij zien u graag op de 22e oktober.
Activiteiten Commissie Vilsteren
www.acvilsteren.nl

Bidprentjes bekijken in de kerk!

Bidprentjes hebben definitieve plek in de kerk. Misschien heeft u de bidprentjes al gezien bij Vilsteren Bruist. Is dit niet het geval, weet dan dat we achter in de kerk een definitieve plek hebben gevonden en wel in de gedachteniskapel (de stiltekapel). Daar kunt u in alle rust de bidprentjes bekijken. Het oudste bidprentje uit deze verzameling dateert uit 1838.

2 miniconcerten tijdens Vilsteren Bruist

Tijdens Vilsteren Bruist op zaterdag 1 juli a.s. zal ons eigen vrouwenensemble “Quodlibet” samen met mannenkoor “Salland Vocaal” uit Raalte 2 miniconcerten geven in onze kerk. Het eerste concert begint om 12.00 uur en het tweede concert begint om 14.00 uur. Deze concerten duren ongeveer een half uur en de toegang is geheel gratis!

Quodlibet is een bekend koor binnen onze Emmanuelparochie, maar wie is “Salland Vocaal”?

Mannenkoor “Salland Vocaal” is opgericht in 2007 en is dus een jonge, maar actieve vereniging. Op dit moment telt het koor 30 zangers, bestaande uit zeven 1e tenoren, acht 2e tenoren, acht baritons en zeven bassen, Deze leden komen uit Raalte en omgeving. “Salland Vocaal” is inmiddels een begrip geworden in de wijde omgeving en staat onder de bezielende leiding van dirigent Wim van Lenthe uit Dalfsen. Het koor in een “algemeen” koor en niet “gebonden aan een religie of bepaalde gemeenschap. Doelstelling van “Salland Vocaal” is het bevorderen van zangkunst en de algemene belangstelling voor zangkunst. Het meertalig repertoire behoort tot het populair-klassieke genre, met daarnaast enkele kerkelijke liederen.

 Bidprentjes

We zijn ongeveer klaar met het sorteren en plastificeren van de bidprentjes.
We hebben 678 bidprentjes kunnen vinden en er zijn er nog 40 zoek.
Vanaf 1896 het jaar dat deze kerk gebouwd is tot heden geeft een mooie weergave van alle prentjes door de jaren heen.
Het oudste bidprentje uit deze verzameling is van 1838 een kopie van het bidprentje van pastoor Herfkens.
Als u denkt nog oude bidprentjes in uw bezit te hebben, dan horen wij dat graag. (Met name in de jaren 30 zijn er veel zoek).
Ze kunnen er nog zo bij in.
Verder een woord van dank aan ieder die heeft meegewerkt aan de verzameling.
Soms moesten oude kasten en laden worden opengemaakt om de betreffende prentjes te kunnen vinden. Aallemaal heel heel hartelijke bedankt.
Met Vilsteren bruist zijn ze allemaal te zien in de kerk, daarna krijgen ze een definitieve plek ergens in de kerk.  Iedereen die dan belangstelling heeft, kan het daar inzien.

Typisch Vilsterse Wandeltocht

Op zondag 7 mei a.s. organiseert de Activiteiten Commissie Vilsteren de traditionele voorjaarswandeltocht in de prachtige omgeving van Vilsteren.Typisch Vilsterse wandeltocht 2016 | Foto 5
Tussen 10.00 en 13.00 uur kunt u starten vanaf de parkeerplaats, gelegen direct naast de kerk.  Er zijn 3 goed aangegeven afstanden (5, 10 en 15 Km). Tegen betaling van € 3.00 pp (kinderen t/m 12 jaar € 1.50) ontvangt u een uitgebreide beschrijving van de bezienswaardigheden die u onderweg tegenkomt.
Om bij te komen van al het moois wat u heeft gezien en nog even na te praten, bent u na de wandeltocht van harte welkom in het Landgoedcentrum (nabij de kerk) voor een heerlijke versgebakken pannenkoek of voor een goedgevulde kop soep, een kopje koffie of een glaasje fris (eigen rekening) . De opbrengst van deze activiteit komt geheel ten goede aan de restauratiewerkzaamheden van ons Parochiehuis “Het Gebouw”.

Paasvuur in Vilsteren

Elk jaar op eerste paasdag wordt traditiegetrouw het paasvuur ontstoken.
De leden van de Scouting zullen om 20.30 uur hun fakkels aansteken
aan de paaskaars uit de Willibrorduskerk.
Voor het kerkgebouw kunnen kinderen een lampion kopen.
Vervolgens zullen de welpen gevolgd door vele belangstellenden
in een korte fakkel- en lampionoptocht op weg gaan naar de 
paasbult aan het Stuwepad.

Nadat er een kort woord is gericht tot de aanwezigen, zal de paasbult worden ontstoken.
Onder het genot van een hapje en een drankje kan men zich warmen bij het vuur.

Nieuwsbrief Emmanuelparochie

Nieuwsbrief 2018-5

Nieuwsbrief 2018-4

Nieuwsbrief 2018-3.1

April 2017

Maart 2017

Februari 2017

Januari 2017

Copyright © 2016. Willibrordus Vilsteren