Home

Welkom op de site van de geloofsgemeenschap H. Willibrordus

  Vieringen H. Willibrordus

Op de 1ste en 3de zondag van de maand zijn er vieringen in ‘de Vilsterij’ (gebouw achter de kerk) en tijdens bijzondere feestdagen zijn de vieringen in onze kerk.
Zie voor verdere informatie ‘vieringen’ op deze site.

====================================================================

Paastriduüm 2023

Nu ik dit schrijf, is het “Rosenmontag”, het carnavalsfeest is nog volop gaande. Maar overmorgen is het al weer Aswoensdag. Dan beginnen we aan de Veertigdagentijd. Dus wordt het tijd om vooruit te blikken naar Pasen. Want hierop gaan we ons in de komende weken voorbereiden.

Als pastoraal team zijn wij dit nieuwe jaar goed begonnen, want al op 12 januari jl. hebben we met de profieldragers liturgie uit onze elf locaties om de tafel gezeten om de vieringen in het komende Paastriduüm te bespreken. Het Paastriduüm betreft de avondvieringen op Witte Donderdag (6 april a.s.); Goede Vrijdag (7 april a.s.); en de Paaswake (zaterdagavond 8 april a.s.). In deze vieringen staan we stil bij de instelling van de eucharistie en het priesterschap (Witte Donderdag); het lijden en sterven van de Heer (Goede Vrijdag) en Zijn verrijzenis (Paaswake).

Ons ‘goede voornemen’ als pastoraal team is, om de vieringen in het Paastriduüm tot een gezamenlijk gebeuren te maken van alle elf de geloofsgemeenschappen in onze Emmanuelparochie. Omdat de vieringen in het Paastriduüm onder leiding staan van een priester, kunnen we in onze Emmanuel-parochie op drie plekken een Paastriduüm houden (in ons groot pastoraal team hebben we drie priesters). Dit jaar zal dit zijn in Slagharen, Ommen en Heino.

 

Omdat we van deze vieringen een gezamenlijk gebeuren willen maken, nodigen we vrijwilligers van andere plekken, waar op genoemde dagen geen vieringen kunnen worden gehouden, van harte uit om mee te werken aan de vieringen in Slagharen, Ommen en Heino. Zo zullen lectoren, acolieten, misdienaars en waar mogelijk ook koren uit andere kerken, meewerken aan de vieringen in genoemde plaatsen. In de Paaswake zullen ook de Paaskaarsen van de plekken, waar geen eigen Paaswake kan zijn, plechtig worden gezegend.

Misschien mogen we het zo zeggen: ook de vieringen van het Paastriduüm staan in het teken van ‘samen sterk’. We staan ‘zij aan zij’ in de plechtige herdenking van lijden en sterven van Onze Heer Jezus Christus, maar in de Paaswake mogen we Zijn Licht aan elkaar doorgeven en meenemen naar onze eigen geloofsgemeenschap en ons eigen persoonlijk leven.

Als pastoraal team hopen we velen van U te mogen ontmoeten bij de vieringen van het Paastriduüm. Voor vervoer kunt U, indien nodig, aankloppen bij uw eigen lokale geloofsgemeenschap.

Verder wensen we U van harte een gezegende en inspirerende Veertigdagentijd.

Pastoraal team

Actie Kerkbalans.

Geef vandaag voor de kerk van morgen.

Met de Actie Kerkbalans, die eigenlijk het hele jaar aandacht vraagt, maar in de maand januari extra onder uw aandacht wordt gebracht, vragen wij u wederom om een bijdrage voor het in stand houden van onze plaatselijke geloofsgemeenschap.

Inmiddels heeft achter de schermen weer een aantal mensen zich druk gemaakt om alles hiervoor klaar te maken.

Binnenkort zullen de enveloppen bij u afgeleverd worden en een week later weer opgehaald.

Het afgelopen jaar hebt u wederom laten weten door uw bijdrage dat onze geloofsgemeenschap u aan het hart gaat.
Nu ook wij als gemeenschap voor hogere koste komen te staan, hopen we dat u weer ruimhartig mee wilt doen aan deze actie.

De kerk van morgen zal steeds meer in het teken staan van omzien naar elkaar en de schouders er samen onder zetten.

Mogen we ook nu weer op u rekenen!!!!

De locatieraad

 

25-jarig priesterjubileum pastoor Monninkhof

Zondag 16 oktober is de dag dat pastoor André Monninkhof gedenkt dat hij 25 jaar geleden tot priester werd gewijd.

Naast zijn werk als pastoor is hij ook sportief als scheidsrechter voor de jeugd.
Mogelijk ziet u hem binnenkort op twee wielen (i.p.v. vier wielen) naar de Eucharistieviering rijden. Een nieuwe fiets; dat is wat wij hem willen aanbieden als cadeau.

U kunt hieraan financieel bijdragen door uw bijdrage te storten

op het rekeningnummer van onze Emmanuelparochie:

NL20 RABO 0378 9453 27

ten name van Rooms Katholieke Parochie Emmanuel, onder vermelding van “Jubileum pastoor Monninkhof”.

Bij voorbaat dank voor uw goede gaven!

De pastoor heeft ons daarnaast laten weten, dat hij het op prijs stelt, als u uw herinneringen, die u aan hem als pastoor in ons midden bewaart, en ook de wensen die u hem wilt meegeven voor zijn pastorale toekomst, aan hem doet toekomen.
Deze anekdote/wens kunt u tot 7 oktober – in de vorm van een
A4-tje – sturen naar: brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl.

of per post naar: Secretariaat Emmanuelparochie, Canadastraat 26, 8141 AC Heino.

Dan zullen wij deze bundelen in een ‘vriendenboek’ en aan

pastoor Monninkhof aanbieden.

Pastoresteam en Parochiebestuur Emmanuelparochie.

=================================================================

===================================================================== 

Copyright © 2016. Willibrordus Vilsteren