Home

Welkom op de site van de geloofsgemeenschap H. Willibrordus

  Vieringen H. Willibrordus

Op de 1ste en 3de zondag van de maand en tijdens bijzondere feestdagen zijn er vieringen in onze kerk.

Zie voor verdere informatie ‘vieringen’ op deze site.

===================================================================

Vieringen Goede week en Pasen 2024

Bij deze willen we u van harte uitnodigen voor de vieringen in de Goede week en met de paasdagen.

Palmpasen: er is dan een Eucharistieviering in Ommen met de wijding van de Palmtakken en het lezen van het lijdensverhaal.

Tijdens het Paastriduum zijn er op twee plaatsen vieringen om bij te wonen.

Onze geloofsgemeenschap is van harte welkom in Ommen.

De andere vieringen zullen gehouden worden in Heino.

Witte Donderdag: er is om 19.00 uur een Eucharistieviering in Ommen.

Goede Vrijdag: gaan we s’middags om 15.00 uur in onze Willibrorduskerk de Kruisweg bidden en zingen. We hopen dat velen met ons de lijdensweg van Christus willen herdenken.

Om 19.00 uur bent u wederom welkom in Ommen voor de Goede Vrijdag viering.

Op zaterdag 30 maart bent u om 20.00 uur van harte welkom in Ommen voor de Paaswake.

Dan zal de paaskaars vanuit Vilsteren naar Ommen worden gebracht om daar tijdens die viering gewijd te worden. Tevens nemen we dan het gezegende wijwater mee naar Vilsteren.

Eerste Paasdag: Op het hoogfeest van Pasen is er om 11.00 uur een Woord-communievering in onze  Willibrorduskerk. Het herenkoor zal de viering opluisteren met mooi paasgezangen.

Tweede Paasdag: Dan zal de Emmanuelviering om 10.00 uur in onze kerk gehouden worden. Het herenkoor zal samen met Quod-libet de zang verzorgen.

Alle parochianen van onze Emmanuelparochie zijn dan welkom in Vilsteren.

Na afloop is er koffie drinken in de Vilsterij.

Voel u van harte welkom om één of meerder vieringen bij te wonen.

Een hartelijke Paasgroet,

Namens de Locatieraad.

Actie Kerkbalans.

Geef vandaag voor de kerk van morgen.

Actie Kerkbalans 2024

Geef vandaag voor de kerk van morgen.

Met de Actie Kerkbalans, die eigenlijk het hele jaar aandacht vraagt, maar in de maand januari extra onder uw aandacht wordt gebracht, vragen wij u wederom om een bijdrage voor het in stand houden van onze plaatselijke geloofsgemeenschap.

De komende week vanaf 22 januari zullen de enveloppen bij u afgeleverd worden en een week later vanaf 28 januari weer opgehaald worden.

Uiteraard kunt u in overleg met de bezorger de envelop zelf in de bus bij het secretariaat deponeren.

Het afgelopen jaar hebt u door middel van uw bijdrage laten weten dat onze geloofsgemeenschap u niet onberoerd laat.

Onze gemeenschap is meer dan het kerkgebouw, het zijn alle gebouwen en de mensen die ons ter harte gaan.
Nu ook wij als gemeenschap voor steeds hogere kosten komen te staan en de pastorie onze bijzondere aandacht vraagt, hopen we dat u weer ruimhartig mee wilt doen aan deze actie. Misschien mogen we bij het tellen weer en stijgende lijn in de opbrengst tegemoet zien.

De kerk van morgen zal steeds meer in het teken staan van omzien naar elkaar en de schouders er samen onder zetten.

Mogen we ook nu weer op u rekenen!!!!

Namens de locatieraad

Tonny Hendriks (voorzitter)

==============================================================

 

Copyright © 2016. Willibrordus Vilsteren