Home

Welkom op de site van de geloofsgemeenschap H. Willibrordus

  Vieringen H. Willibrordus

Op de 1ste en 3de zondag van de maand zijn er vieringen in ‘de Vilsterij’ (gebouw achter de kerk) en tijdens bijzondere feestdagen zijn de vieringen in onze kerk.
Zie voor verdere informatie ‘vieringen’ op deze site.

====================================================================

Actie Kerkbalans.

Geef vandaag voor de kerk van morgen.

Met de Actie Kerkbalans, die eigenlijk het hele jaar aandacht vraagt, maar in de maand januari extra onder uw aandacht wordt gebracht, vragen wij u wederom om een bijdrage voor het in stand houden van onze plaatselijke geloofsgemeenschap.

Inmiddels heeft achter de schermen weer een aantal mensen zich druk gemaakt om alles hiervoor klaar te maken.

Binnenkort zullen de enveloppen bij u afgeleverd worden en een week later weer opgehaald.

Het afgelopen jaar hebt u wederom laten weten door uw bijdrage dat onze geloofsgemeenschap u aan het hart gaat.
Nu ook wij als gemeenschap voor hogere koste komen te staan, hopen we dat u weer ruimhartig mee wilt doen aan deze actie.

De kerk van morgen zal steeds meer in het teken staan van omzien naar elkaar en de schouders er samen onder zetten.

Mogen we ook nu weer op u rekenen!!!!

De locatieraad

 

25-jarig priesterjubileum pastoor Monninkhof

Zondag 16 oktober is de dag dat pastoor André Monninkhof gedenkt dat hij 25 jaar geleden tot priester werd gewijd.

Naast zijn werk als pastoor is hij ook sportief als scheidsrechter voor de jeugd.
Mogelijk ziet u hem binnenkort op twee wielen (i.p.v. vier wielen) naar de Eucharistieviering rijden. Een nieuwe fiets; dat is wat wij hem willen aanbieden als cadeau.

U kunt hieraan financieel bijdragen door uw bijdrage te storten

op het rekeningnummer van onze Emmanuelparochie:

NL20 RABO 0378 9453 27

ten name van Rooms Katholieke Parochie Emmanuel, onder vermelding van “Jubileum pastoor Monninkhof”.

Bij voorbaat dank voor uw goede gaven!

De pastoor heeft ons daarnaast laten weten, dat hij het op prijs stelt, als u uw herinneringen, die u aan hem als pastoor in ons midden bewaart, en ook de wensen die u hem wilt meegeven voor zijn pastorale toekomst, aan hem doet toekomen.
Deze anekdote/wens kunt u tot 7 oktober – in de vorm van een
A4-tje – sturen naar: brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl.

of per post naar: Secretariaat Emmanuelparochie, Canadastraat 26, 8141 AC Heino.

Dan zullen wij deze bundelen in een ‘vriendenboek’ en aan

pastoor Monninkhof aanbieden.

Pastoresteam en Parochiebestuur Emmanuelparochie.

=================================================================

===================================================================== 

Copyright © 2016. Willibrordus Vilsteren