Home

Welkom op de site van de geloofsgemeenschap H. Willibrordus

Het e-mail adres van de geloofsgemeenschap de

H. Willibrordus te Vilsteren is gewijzigd nl. parochie.vilsteren@gmail.com

Communiqué omtrent Corona-virus (Covid-19)

13 maart 2020
Beste medeparochianen,
Zoals u wellicht via onze parochiewebsite of die van het aartsbisdom of de kerkprovincie ondertussen hebt vernomen, hebben de Nederlandse bisschoppen het pijnlijke besluit genomen om de liturgische vieringen binnen de hele Nederlandse Kerk op te schorten. Als pastoraal team en parochiebestuur hebben wij daarom overleg gehad en besproken wat dit concreet voor onze Emmanuelparochie zal betekenen.
Via dit communiqué willen wij u allen op de hoogte stellen van de volgende maatregelen:
ALLE liturgische vieringen komen te vervallen. Dit geldt voor de vieringen in het weekend alsmede de vieringen door de week.
ALLE catecheses, vergaderingen, koorrepetities, koffiedrinkmomenten, samenkomsten van werkgroepen, etc., komen te vervallen.
ALLE buitenkerkelijke activiteiten en bijeenkomsten die in de kerkruimte of het parochiecentrum plaatsvinden, te denken valt aan gymlessen, taalcursussen, etc., komen te vervallen.
Voor uitvaarten (begrafenis/crematie) geldt het volgende:
ALLE uitvaarten zullen gebedsvieringen zijn, zonder uitreiking van de heilige communie.
Er zal géén koor aanwezig zijn.
Er mogen maximaal 100 personen aanwezig zijn.
Deze maatregelen gelden op zijn minst tot en met 31 maart a.s.
Omdat er géén Eucharistievieringen, Woord- & Communievieringen, etc. zullen worden gehouden, wordt u allen aangespoord om in de thuissituatie met elkaar gebedsmomenten in te richten, te denken valt aan het rozenkransgebed of het getijdengebed. Omdat u niet aanwezig zult kunnen zijn bij een kerkelijke viering, wordt u gewezen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.
Ten slotte vragen de bisschoppen ons als gelovigen om onderstaand gebed te bidden:
God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.
Hopend u op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
Voor actuele informatie houdt de parochiewebsite in de gaten op:
www.emmanuelparochie.nl
Namens het pastoraal team en het parochiebestuur wens ik u alle goeds en Gods rijkste zegen toe.
Pastoor André Monninkhof

Vieringen Goede Week 2020

WITTE DONDERDAG 9 april
Bijzonderheden :

GOEDE VRIJDAG 10 april
Aanvang : 15.00 uur, kruisweg
Zang : Quodlibet

PAASZATERDAG 11 april
Bijzonderheden : geen viering

PASEN 12 april VERRIJZENIS VAN DE HEER
Aanvang : 11.00 uur, eucharistieviering
Voorganger : pastoor A. Monninkhof

Carnavalsviering 16 februari 2020

Zondag 16 februari bent u allen van harte uitgenodigd voor een Carnavalsviering in de feesttent te Vilsteren. Om 10.00 uur staan de stoelen klaar voor u.
De viering zal jong en oud, kinderen en volwassenen, aanspreken.
Het belooft een verrassend mooie viering te worden met het thema: Anders kijken…
Laat u verrassen tijdens de viering. De voorganger is past.werker. G. Noordink

Zondag 6 okt. 2019 Caritas zondag

Zondag 6 oktober staat de viering weer in het teken van de Caritas.
In deze viering gaat pastoraal werkster Marga klein Overmeen voor.

Na afloop van de viering is er een deurcollecte om u de gelegenheid te geven het werk van de Caritas te steunen.

Wij hopen u allen te mogen begroeten op 6 oktober.

Werkgroep Caritas Vilsteren:
Geesje Hendriks (0529) 458457

Willie Koerhuis (0529) 458349

Boerderij-viering  29 september 2019

Op zondag 29 september houden we een bijzondere kerkdienst in het teken van het platteland en de kerk. Dit jaar zijn we te gast op het bedrijf van de familie Koggel, Oude Dijk 7 te Dalmsholte.
Dit jaar heeft de boerderij-viering als thema “geworteld zijn”.
In de agrarische sector ben je met je werkzaamheden letterlijk en figuurlijk gebonden aan de plek. Gebonden aan de grond en de bedrijfsgebouwen, en daardoor ook sterk verbonden met de omgeving, waar families vaak al generaties lang “geworteld zijn”.
De dienst begint om 10.00 uur met koffie.
De werkgroep Kerk in Platteland organiseert deze viering, die geleid wordt door pastoraal werkster Marga Kleinovermeen.
Na de dienst is er gelegenheid om de boomkwekerij van de familie Koggel te bezichtigen. Zij kweken een zeer uitgebreid assortiment bomen en heesters, algemeen voorkomende soorten maar ook zeldzamere. Ook adviseren ze u graag over de juiste plek voor uw boom of heester met als devies: “De kracht van de boom zit niet in de takken maar in de wortels”.
De werkgroep Kerk in Platteland nodigt u hiervoor van harte uit.

Kerk weer open

Ook dit jaar zal tijdens de zomermaanden de kerk vanaf Witte Donderdag voor de Pasen,
18 april 2019, elke dag weer geopend zijn.
Elk jaar weer merken we dat men blij is dat de kerk iedere dag geopend is. Inmiddels zijn er al een groot aantal gastenboeken volgeschreven door bezoekers van onze mooie kerk.
De kerk is geopend tussen ongeveer half 10 ’s ochtends en 5 uur ’s middags.

Vieringen Goede Week

WITTE DONDERDAG 18 april

Aanvang : 8.45 uur, viering
Voorganger : T. Hendriks
Bijzonderheden : Een viering samen met kinderen van
de basisschool en iedereen die belangstelling heeft.

GOEDE VRIJDAG 19 april 
Aanvang : 15.00 uur, kruisweg
Zang : Quodlibet

PAASZATERDAG 20 april 
Bijzonderheden : geen viering

PASEN 21 april VERRIJZENIS VAN DE HEER
Aanvang : 11.00 uur, woord- communieviering
Voorganger : pastoraalwerker M. klein Overmeen

TWEEDE PAASDAG 22 april 
Aanvang : 10.00 uur, Eucharistieviering
Voorganger : pastoor A. Monninkhof, pastor A. Wenker, parochievicaris J. Rutgers

Bijzonderheden : gezamenlijke Emmanuelviering aansluitend koffiedrinken in het parochiehuis.

Carnavalsviering 24 februari 2019

Zondag 24 februari bent u allen van harte uitgenodigd voor een Carnavalsviering in de feesttent te Vilsteren. Om 11.00 uur staan de stoelen klaar voor u.

De viering zal jong en oud, kinderen en volwassenen, aanspreken.

Het belooft een verrassend mooie viering te worden met het thema ‘n keer wat anders! 

Laat u verrassen tijdens de viering. De voorganger is past.werker. G. Noordink

Kerstviering met de Willibrordusschool
In tegenstelling tot voorgaande jaren zullen we niet op kerstavond maar op donderdagavond 20 december samen met alle kinderen van de Willibrordusschool, de ouders en het team de geboorte van het kerstkind vieren. In een sfeervol versierde kerk zullen we met kaarsen, mooie liederen en een kerstverhaal vieren dat Jezus Christus meer dan 2000 jaar geleden in de wereld kwam.
Ook opa’s en oma’s en alle parochianen zijn van harte welkom om deze avond naar de kerk te komen.
Niet voor niets het gezegde, hoe meer zielen, hoe meer vreugd…..
Het thema van deze viering zal zijn: Iedereen telt mee…
Dus is iedereen dan ook meer dan welkom.
De kerstviering begint om 18.30 uur.

Mede namens de werkgroep Kerst,
voorganger Tonny Hendriks.

Boerderijviering 21 oktober 2018

Op zondag 21 oktober 2018 om 10.00 uur houden we weer een boerderijviering.

Dit jaar zijn we te gast op het bedrijf van de familie Langenkamp.        zij hebben een melkveebedrijf  “de Vennefarm” gelegen aan de Vennenbergweg 10 te Dalfsen.

De werkgroep Kerk in Platteland nodigt u hiervoor van harte uit.

Het thema voor deze morgen is;

‘met hart, hoofd en handen’.

Zondag 7 oktober 2018 Caritaszondag

Zondag 7 oktober staat de viering weer in het teken van de Caritas.
Samen met de Caritas uit Dalfsen, Hoonhorst en Ommen hebben
we als thema voor deze viering gekozen: De warmte van samenkomen.
In deze viering gaat pastoraal werkster Marga klein Overmeen voor.

Achter in de kerk zullen weer attenties staan die u namens Caritas Vilsteren aan iemand kunt geven.

Na afloop van de viering is er een deurcollecte om u de gelegenheid te geven het werk van de Caritas te steunen.Wij hopen u allen te mogen begroeten op 7 oktober.

Werkgroep Caritas Vilsteren:

Geesje Hendriks (0529) 458457                                  
Willie Koerhuis (0529) 458349

Cecilliafeest in Vilsteren

22 november jl. was de verjaardag van St. Cecilia, patroonheilige van de kerkmuziek.
Ter gelegenheid hiervan hebben Dinie Logenberg-Meijerink, Tonny Mars-Mollink en Betsie Bauwer-Habers tijdens de viering op zondagochtend 26 november jl. een onderscheiding van de Nederlandse Sint Gregorius vereniging opgespeld gekregen.

Dinie Logtenberg-Meijerink en Tonny Mars-Mollink ontvingen een ereteken in zilver met een oorkonde voor 40 jaar inzet voor het dameskoor en Betsie Bauwer-Habers ontving een eretken met oorkonde voor 25 jaar inzet voor het dameskoor van onze geloofsgemeenschap.

De zang tijdens deze viering werd verzorgd door het Dames- en herenkoor o.l.v. Miranda Temmink. Aan het einde van de viering werden de jubilarissen toegesproken door pastoor Hermens en Leo Kortstee, voorzitterer van de locatieraad. Zij bedankten de jubilarissen voor hun inzet al die jaren als koorzanger.

Ook werd er tijdens de viering aandacht geschonken aan het 40 jarig jubileum van het dameskoor van onze geloofsgemeenschap. Wij feliciteren het dameskoor o.l.v. Miranda Temmink van harte met dit jubileum!

Balkenbrij wandeltocht 22 oktober 2017

Traditiegetrouw organiseert de Activiteiten Commissie in oktober de Balkenbrij wandeltocht. De natuur in en rondom ons dorp Vilsteren is dan vaak prachtig en hiervan willen wij u graag laten genieten.
Op zondag 22 oktober kunt u vanaf de parkeerplaats naast de kerk in Vilsteren tussen 10.00 en 13.00 uur vertrekken voor de uitgezette en gemarkeerde wandeling van 5, 10 of 15 km. Bij aanmelding ontvangt u een boekje met informatie over de vermeldingswaardige punten die u onderweg tegenkomt.
Deelname aan deze wandeling kost Euro 3,00 (volwassenen) en Euro 1,50 (kinderen). Met deze opbrengst financieren wij (deels) het onderhoud en de restauratie van het parochiehuis; een belangrijk ontmoetingspunt in het dorp.
Na afloop van de wandeling staat er in het Landgoedcentrum, gelegen naast de kerk, een kopje koffie / thee (gratis) voor u klaar. Voor de kinderen is er frisdrank ( ook gratis). Daarnaast kunt u tegen een schappelijke prijs genieten van de overheerlijke en ter plekke gebakken balkenbrij.
Wij zien u graag op de 22e oktober.
Activiteiten Commissie Vilsteren
www.acvilsteren.nl

Bidprentjes bekijken in de kerk!

Bidprentjes hebben definitieve plek in de kerk. Misschien heeft u de bidprentjes al gezien bij Vilsteren Bruist. Is dit niet het geval, weet dan dat we achter in de kerk een definitieve plek hebben gevonden en wel in de gedachteniskapel (de stiltekapel). Daar kunt u in alle rust de bidprentjes bekijken. Het oudste bidprentje uit deze verzameling dateert uit 1838.

2 miniconcerten tijdens Vilsteren Bruist

Tijdens Vilsteren Bruist op zaterdag 1 juli a.s. zal ons eigen vrouwenensemble “Quodlibet” samen met mannenkoor “Salland Vocaal” uit Raalte 2 miniconcerten geven in onze kerk. Het eerste concert begint om 12.00 uur en het tweede concert begint om 14.00 uur. Deze concerten duren ongeveer een half uur en de toegang is geheel gratis!

Quodlibet is een bekend koor binnen onze Emmanuelparochie, maar wie is “Salland Vocaal”?

Mannenkoor “Salland Vocaal” is opgericht in 2007 en is dus een jonge, maar actieve vereniging. Op dit moment telt het koor 30 zangers, bestaande uit zeven 1e tenoren, acht 2e tenoren, acht baritons en zeven bassen, Deze leden komen uit Raalte en omgeving. “Salland Vocaal” is inmiddels een begrip geworden in de wijde omgeving en staat onder de bezielende leiding van dirigent Wim van Lenthe uit Dalfsen. Het koor in een “algemeen” koor en niet “gebonden aan een religie of bepaalde gemeenschap. Doelstelling van “Salland Vocaal” is het bevorderen van zangkunst en de algemene belangstelling voor zangkunst. Het meertalig repertoire behoort tot het populair-klassieke genre, met daarnaast enkele kerkelijke liederen.

 Bidprentjes

We zijn ongeveer klaar met het sorteren en plastificeren van de bidprentjes.
We hebben 678 bidprentjes kunnen vinden en er zijn er nog 40 zoek.
Vanaf 1896 het jaar dat deze kerk gebouwd is tot heden geeft een mooie weergave van alle prentjes door de jaren heen.
Het oudste bidprentje uit deze verzameling is van 1838 een kopie van het bidprentje van pastoor Herfkens.
Als u denkt nog oude bidprentjes in uw bezit te hebben, dan horen wij dat graag. (Met name in de jaren 30 zijn er veel zoek).
Ze kunnen er nog zo bij in.
Verder een woord van dank aan ieder die heeft meegewerkt aan de verzameling.
Soms moesten oude kasten en laden worden opengemaakt om de betreffende prentjes te kunnen vinden. Aallemaal heel heel hartelijke bedankt.
Met Vilsteren bruist zijn ze allemaal te zien in de kerk, daarna krijgen ze een definitieve plek ergens in de kerk.  Iedereen die dan belangstelling heeft, kan het daar inzien.

Typisch Vilsterse Wandeltocht

Op zondag 7 mei a.s. organiseert de Activiteiten Commissie Vilsteren de traditionele voorjaarswandeltocht in de prachtige omgeving van Vilsteren.Typisch Vilsterse wandeltocht 2016 | Foto 5
Tussen 10.00 en 13.00 uur kunt u starten vanaf de parkeerplaats, gelegen direct naast de kerk.  Er zijn 3 goed aangegeven afstanden (5, 10 en 15 Km). Tegen betaling van € 3.00 pp (kinderen t/m 12 jaar € 1.50) ontvangt u een uitgebreide beschrijving van de bezienswaardigheden die u onderweg tegenkomt.
Om bij te komen van al het moois wat u heeft gezien en nog even na te praten, bent u na de wandeltocht van harte welkom in het Landgoedcentrum (nabij de kerk) voor een heerlijke versgebakken pannenkoek of voor een goedgevulde kop soep, een kopje koffie of een glaasje fris (eigen rekening) . De opbrengst van deze activiteit komt geheel ten goede aan de restauratiewerkzaamheden van ons Parochiehuis “Het Gebouw”.

Paasvuur in Vilsteren

Elk jaar op eerste paasdag wordt traditiegetrouw het paasvuur ontstoken.
De leden van de Scouting zullen om 20.30 uur hun fakkels aansteken
aan de paaskaars uit de Willibrorduskerk.
Voor het kerkgebouw kunnen kinderen een lampion kopen.
Vervolgens zullen de welpen gevolgd door vele belangstellenden
in een korte fakkel- en lampionoptocht op weg gaan naar de 
paasbult aan het Stuwepad.

Nadat er een kort woord is gericht tot de aanwezigen, zal de paasbult worden ontstoken.
Onder het genot van een hapje en een drankje kan men zich warmen bij het vuur.

Nieuwsbrief Emmanuelparochie

Nieuwsbrief 2018-5

Nieuwsbrief 2018-4

Nieuwsbrief 2018-3.1

April 2017

Maart 2017

Februari 2017

Januari 2017

Copyright © 2016. Willibrordus Vilsteren