Home

Welkom op de site van de geloofsgemeenschap H. Willibrordus

  Vieringen H. Willibrordus

Op de 1ste en 3de zondag van de maand en tijdens bijzondere feestdagen zijn er vieringen in onze kerk.

Zie voor verdere informatie ‘vieringen’ op deze site.

===================================================================

Actie Kerkbalans.

Geef vandaag voor de kerk van morgen.

Actie Kerkbalans 2024

Geef vandaag voor de kerk van morgen.

Met de Actie Kerkbalans, die eigenlijk het hele jaar aandacht vraagt, maar in de maand januari extra onder uw aandacht wordt gebracht, vragen wij u wederom om een bijdrage voor het in stand houden van onze plaatselijke geloofsgemeenschap.

De komende week vanaf 22 januari zullen de enveloppen bij u afgeleverd worden en een week later vanaf 28 januari weer opgehaald worden.

Uiteraard kunt u in overleg met de bezorger de envelop zelf in de bus bij het secretariaat deponeren.

Het afgelopen jaar hebt u door middel van uw bijdrage laten weten dat onze geloofsgemeenschap u niet onberoerd laat.

Onze gemeenschap is meer dan het kerkgebouw, het zijn alle gebouwen en de mensen die ons ter harte gaan.
Nu ook wij als gemeenschap voor steeds hogere kosten komen te staan en de pastorie onze bijzondere aandacht vraagt, hopen we dat u weer ruimhartig mee wilt doen aan deze actie. Misschien mogen we bij het tellen weer en stijgende lijn in de opbrengst tegemoet zien.

De kerk van morgen zal steeds meer in het teken staan van omzien naar elkaar en de schouders er samen onder zetten.

Mogen we ook nu weer op u rekenen!!!!

Namens de locatieraad

Tonny Hendriks (voorzitter)

==============================================================

 

Copyright © 2016. Willibrordus Vilsteren