Nieuws

Nieuws

“Het zoeken niet moe. Ik blijf onderweg…”

Betreft: uitnodiging bijeenkomst op 27 maart 2019
Beste medeparochiaan,
Op 27 maart 2019 organiseert de werkgroep “Het zoeken niet moe. Ik blijf onderweg…”
een middag met als thema: Jakob naar de zin van het bestaan.
In de Wiekelaar {Oudleusen} wordt op 7 april om 15.30 uur de musical “Jakob” opgevoerd met bovengenoemd thema. Dit lijkt ons als werkgroep “Het zoeken niet moe. Ik blijf onderweg…” een prachtige kans om ons samen met u in dit thema te gaan verdiepen.
We hebben diaken Marc Brinkhuis uit Deventer bereid gevonden ons vooraf mee te nemen in het verhaal Jakob.
Het verhaal gaat over de Bijbelse Jakob die met listen zijn broer Esau weet te onttronen, maar ook de Jakob die worstelt met God.
Het verhaal van Jakob kan over iedereen gaan. Ook wij hebben onze dromen die vaak anders uitkomen. Het verhaal kent herkenbare momenten in onze tijd van twijfel, angst, radeloosheid, pijn en verdriet.

Jacobs droomladder Jakobs verzoening met Esau
We organiseren deze middag op:
Woensdag 27 maart om 13.30 uur in het parochiecentrum van de geloofsgemeenschap
H. Hart van Jezus
Posthoornweg 6 in Lemelerveld.
Agenda:
13.30 uur, ontvangst met koffie/thee.
14.00 uur, welkom door de voorzitster mevr. Rosendaal-Kroes.
Korte bezinning door Pastor Marga klein Overmeen
Marc Brinkhuis met: Jakob naar de zin van het bestaan.
Pauze met koffie/thee.
Vervolg Marc Brinkhuis en eventuele vragen.
Mogelijkheid tot opgave Musical Jakob op 7 april, of telefonisch bij: Coby v.d. Veen 0529-471439
Mededelingen.
We hopen rond 16.00 uur de middag af te kunnen sluiten.

De kosten voor deze middag bestaan uit een vrije gift.
Graag tot ziens op 27 maart.
Werkgroep; “Het zoeken niet moe. Ik blijf onderweg.”

Thema – Catechese – Paulus – Griekenland

Tijdens de voorbereiding voor de komende Paulus-reis naar Griekenland 18 t/m 27 oktober 2019, kwam bij ons het idee op om enkele thema-avonden te houden over de apostel Paulus en de ontwikkeling en verspreiding van het Christendom in de landen rond de Middellandse Zee, in het bijzonder in wat nu Griekenland is.
Deze avonden staan open voor ieder die interesse heeft in Paulus en zijn missiewerk, dus ook voor mensen uit andere locaties en voor mensen die niet deelnemen aan de reis. Het enige dat U nodig heeft, is uw eigen belangstelling!
Wij hebben pastor Joop Butti gevraagd om deze avonden voor ons te verzorgen. Pastor Butti weet boeiende dingen te vertellen over Paulus en zijn missiewerk en over de verspreiding van het Christendom.
Dit alles zal worden behandeld in vier avonden en wel op de volgende woensdagavonden op 30 januari, 6 februari, 6 maart en 27 maart 2019.
Deze avonden beginnen telkens om 20.00 uur en worden gehouden in het parochiecentrum van de RK Kerk Heilig Hart van Jezus, Posthoornweg 6, 8152 AZ Lemelerveld.
Hebt u tevens belangstelling voor de Paulusreis naar Griekenland dan bent u ook van harte welkom op 23 januari om 19.30 uur in het parochiecentrum in Lemelerveld.
De VNB-reisorganisatie zal op deze avond uitleg geven over deze reis.
Hierbij wordt u van harte uitgenodigd door het reiscomité en namens pastor Butti. Voor meer inlichtingen en aanmelding kunt u contact opnemen met:
Lies Akkermans tel. nr. 0572-372003
liesakkermans@t-mobilethuis.nl
Janny Horstman tel.nr. 0529-460225 jannyhorstmanwink@gmail.com
Pastor Butti tel/ nr. 06-222.39

 

 

Inspiratiereis Griekenland mei 2019.

Nadat we vorig jaar een geweldige reis hebben gemaakt naar Israël gaat het toch weer kriebelen om een volgende reis te organiseren.
Onlangs hebben we een eerste informatief gesprek gevoerd met de VNB.
We hebben gesproken over de mogelijkheden voor Griekenland, het land waar Paulus rondtrok. Daarnaast is er zoveel historie en natuurschoon te zien dat we hebben besloten deze reis te gaan organiseren.
Concrete plannen zijn er nog niet maar dat zal zeker binnenkort gaan lukken.
Wat we wel weten is dat we tien dagen willen gaan. We vliegen op Thessaloniki en trekken met de bus van noord naar zuid Griekenland. Op deze manier zullen we veel van Griekenland kunnen zien. Athene zal zeker in het programma opgenomen worden. Vanwaar we ook terugvliegen. Wellicht kunnen we ook nog boottocht maken om een pittoresk eilandje te bezoeken.
In een volgend parochieblad kunt u meer informatie verwachten zoals de precieze datum van vertrek en de reiskosten.

U hoort van ons!
Lies Akkermans en Janny Horstman.

 

 

“Het zoeken niet moe. Ik blijf onderweg…”

Geachte heer, mevrouw,
Met de groep “Het Zoeken Niet Moe” gaan we weer een dag op pelgrimage en wel op:
Woensdag 12 september 2018

Deze keer blijven we dicht bij huis en hebben we gekozen als vervolg op de bijeenkomst “Moderne Devotie” om naar Nieuw Sion bij Deventer te gaan.
Het programma ziet er als volgt uit:

We gaan met eigen vervoer naar klooster ‘Nieuw Sion’ Vulikerweg 6 in Diepenveen, waar we om 9.30 uur beginnen met koffie of thee.
Om 10.00 uur start de 1.5 uur durende rondleiding door dhr. Pragt.
Hij neemt ons mee in de geschiedenis van Abdij Sion, het vertrek van de monniken en de nieuwe invulling van het klooster.
Om toch in het spoor van de monniken te blijven, bidden wij om 12.00 uur het getijdengebed in de kloosterkerk aldaar.
Om 12.30 uur is er een vegetarische lunch met soep en broodjes.
Om 14.00 uur staat er een bus van Ensink personenvervoer klaar om ons naar Deventer te brengen.
Hier begint onze stadswandeling onder leiding van Mink de Vries, die ongeveer een uur zal duren. Aan de hand van prachtige locaties neemt hij ons mee in de geschiedenis van de Moderne Devotie. Deze wandeling is ook te doen met een rollator. Halverwege de wandeling maken we een stop om even uit te rusten en iets te drinken.

Rond 16.30 uur gaan we met de bus terug naar Nieuw Sion. Van daaruit gaan we met de eigen auto naar “Het Wapen van Wesepe,” Dominee E. Kreikenlaan 8 in Wesepe waar een warm buffet voor ons klaarstaat.
De kosten van deze dag bedragen € 55.00 p.p. {graag contant.}
We hopen op mooie pelgrimage en een waardevolle beleving.

Voor aanmelding kunt u zich opgeven voor 20 augustus bij:
Ria Mars 0572-371867 marsria@hotmail.com
Coby v.d. Veen 0529-471439 cobyvdveen@gmail.com
Let op!!
Mocht u onverhoopt niet op eigen gelegenheid naar Sion kunnen komen, neem dan ook contact op met Ria of Coby. Zij regelen het voor u.

Hartelijke groet en graag tot ziens op 12 september.
Werkgroep “Het zoeken niet moe. Ik blijf onderweg.”

Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel

In Overdinkel vindt zondag 22 oktober 2017 voor de 105de keer de Heilige Gerardus Majella Bedevaart plaats, met als thema: ‘Wat brengt ons samen’. Om 10.30 uur vertrekt de sacramentsprocessie van de kerk naar het park. Aansluitend is er om 11.00 uur een plechtige Eucharistieviering in het park, met feestpredicatie door pater Henk Erinkveld CSsR (Klooster Wittem), waarna de processie volgt. Om 15.00 uur is het Sluitingslof in de Gerardus Majella kerk. Voorafgaand aan de bedevaart is er een Triduüm (donderdag 19, vrijdag 20 en zaterdag 21 oktober, steeds om 19.00 uur).

Copyright © 2016. Willibrordus Vilsteren