Media

“Het zoeken niet moe. Ik blijf onderweg…”
Geachte heer, mevrouw,
Met de groep “Het Zoeken Niet Moe” gaan we weer een dag op pelgrimage en wel op:
Woensdag 12 september 2018

Deze keer blijven we dicht bij huis en hebben we gekozen als vervolg op de bijeenkomst “Moderne Devotie” om naar Nieuw Sion bij Deventer te gaan.
Het programma ziet er als volgt uit:

We gaan met eigen vervoer naar klooster ‘Nieuw Sion’ Vulikerweg 6 in Diepenveen, waar we om 9.30 uur beginnen met koffie of thee.
Om 10.00 uur start de 1.5 uur durende rondleiding door dhr. Pragt.
Hij neemt ons mee in de geschiedenis van Abdij Sion, het vertrek van de monniken en de nieuwe invulling van het klooster.
Om toch in het spoor van de monniken te blijven, bidden wij om 12.00 uur het getijdengebed in de kloosterkerk aldaar.
Om 12.30 uur is er een vegetarische lunch met soep en broodjes.
Om 14.00 uur staat er een bus van Ensink personenvervoer klaar om ons naar Deventer te brengen.
Hier begint onze stadswandeling onder leiding van Mink de Vries, die ongeveer een uur zal duren. Aan de hand van prachtige locaties neemt hij ons mee in de geschiedenis van de Moderne Devotie. Deze wandeling is ook te doen met een rollator. Halverwege de wandeling maken we een stop om even uit te rusten en iets te drinken.

Rond 16.30 uur gaan we met de bus terug naar Nieuw Sion. Van daaruit gaan we met de eigen auto naar “Het Wapen van Wesepe,” Dominee E. Kreikenlaan 8 in Wesepe waar een warm buffet voor ons klaarstaat.
De kosten van deze dag bedragen € 55.00 p.p. {graag contant.}
We hopen op mooie pelgrimage en een waardevolle beleving.

Voor aanmelding kunt u zich opgeven voor 20 augustus bij:
Ria Mars 0572-371867 marsria@hotmail.com
Coby v.d. Veen 0529-471439 cobyvdveen@gmail.com
Let op!!
Mocht u onverhoopt niet op eigen gelegenheid naar Sion kunnen komen, neem dan ook contact op met Ria of Coby. Zij regelen het voor u.

Hartelijke groet en graag tot ziens op 12 september.
Werkgroep “Het zoeken niet moe. Ik blijf onderweg.”

 

Lourdes Bisdombedevaart 2018 – Even weg uit het alledaagse…
Even weg uit het alledaagse…
Een collega hoorde ik over Lourdes ooit eens zeggen, dat het dé plek bij uitstek is waar hemel en aarde elkaar raken. Nu ben ik waarschijnlijk teveel een nuchtere Achterhoeker om dit zo maar even uit de losse pols te beamen, maar bijzonder is de plaats wel degelijk. Maar wat dat dan precies is, dat vind ik moeilijk om éénduidig onder woorden te brengen. Vaak hoor je mensen spreken over het z.g. “Lourdes-gevoel” maar veel verder komt men dan niet. Je moet het zelf ervaren, zegt men dan.
Of de hemel en God in Lourdes werkelijk dichterbij zijn dan aan een willekeurige keukentafel, waar lief en leed en het leven van alle dag gedeeld word, dat geloof ik persoonlijk niet. Wat ik wel durf te stellen is dat het samen met andere mensen, doorgewinterde gelovigen, twijfelaars of ongelovigen, op weg gaan – onderweg zijn; zeker weten wat met je doet. Want wegtrekken uit het alledaagse en op bedevaart gaan, dat laat je niet onberoerd.
Sinds 2009 gaan we als aartsbisdom Utrecht eens in de drie jaar op bedevaart naar Lourdes, om samen als gelovigen van ons bisdom samen op weg te gaan naar Maria. In de apsis van de Rozenkransbasiliek in Lourdes, staat in het mozaïek geschreven: “par Marie a Jesu” (door Maria tot Jezus). Dat is wellicht de meest krachtige uitnodiging die Maria ons doet. Om samen met haar op pad te gaan haar Zoon Jezus tegemoet. Om samen met elkaar en Maria, Hem beter te leren kennen en samen als christenen te groeien in ons geloof en onze onderlinge relaties.
Vanaf 28 april t/m 5 mei in 2018 willen we ons als Emmanuelparochie aansluiten bij de 4de aartsdiocesane bedevaart naar het Franse plaatsje Lourdes. Een klein bergdorpje aan de voet van de Pyreneeën, waar in 1858 de heilige Maagd Maria vanaf 11 februari t/m 16 juli, 18 keer aan het jonge meisje, Bernadette Soubirous, is verschenen. Maria openbaarde zichzelf aan Bernadette als de “Onbevlekte Ontvangenis” (Que soy era Immaculada Concepciou – Ik ben de Onbevlekte Ontvangens). D.i. het dogma (lees: geloofsleerstelling) dat Maria vanaf haar geboorte “onbevlekt is”, oftewel dat zij zonder zonde is vanaf haar conceptie.
Van harte nodigen we ieder van u uit om met ons mee te gaan. Want of je nou jong bent of oud, Maria is de moeder van ons allemaal. Vanuit onze Emmanuelparochie gaat pastor Johan Rutgers mee voor de pastorale begeleiding en mevrouw Hermien Schoorlemmer-Nijhout als hotelleider.
Ook willen heel bijzonder de jongeren in onze parochie aanspreken om met ons mee te gaan, gewoon als pelgrim of als je wilt als misdienaar en / of acoliet. Er zijn al verschillende jongeren die zich hebben aangemeld en als misdienaar/acoliet zullen deelnemen aan de verschillende vieringen en het speciale jongerenprogramma in Lourdes.
We hopen dat we als Emmanuelparochie met velen in 2018 naar Lourdes op weg mogen gaan. Als u vragen hebt omtrent de bedevaart, schroom dan niet en neem contact op via de onderstaande gegevens.
Namens de organisatie,
Pastor Johan Rutgers, priester
Hotelleider: Hermien Schoorlemmer-Nijhout
Begeleidend Pastor: Pastor Johan Rutgers, priester
Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met mevr. Hermien Schoorlemmer-Nijhout via e-mailadres: hermien@schoorlemmer.nu of dhr. Gerard Hollak via e-mailadres: g.hollak@outlook.com.

Nog wat aanvullende praktische informatie;
In de vroege ochtend van 28 april vertrekken wij vanuit onze regio en reizen via België naar Noord Frankrijk. De reis gaat met de hoge snelheidstrein, de TGV, vanuit Tourgoing in 8 uur naar Lourdes. Terwijl de trein de Franse zonnebloem- en wijnvelden doorkruist bent u in de gelegenheid om te genieten van de adembenemende vergezichten, kennis te maken met uw medepassagiers en op een ontspannen en uitgeruste manier op de plaats van bestemming aan te komen en voor het diner van 19.00 u. bent u in het hotel ALBA.
Op 5 mei gaan wij in de morgen weer met de TGV naar Tourgoing waar we in de middag aan komen en weer met de bus richting huis gaan om in de avond weer thuis te komen.
In ons hotel zijn ook kamers met extra voorzieningen, of die geleend kunnen worden in Lourdes van de VNB, kosteloos. Aangezien wij met de bus en de TGV reizen is het wel van belang dat u onderweg zelfstandig in en uit de bus kunt stappen en kleine eindjes kunt lopen eventueel met behulp van een rollator of een rolstoel. Het is wel van groot belang dat u dat van te voren aangeeft of u over enige zelfredzaamheid beschikt. Wat wij niet weten kunnen wij u ook niet bieden en achteraf tijdens de bedevaart is dat veel lastiger en dan het meest voor uzelf. Schroom niet om dit aan ons kenbaar te maken, u wilt op bedevaart en wij zullen alles doen om dat voor u te kunnen realiseren. Als u rolstoelgebonden bent dan kunt u met uw familie of verzorgende in deze bedevaart alleen met de Lance-bus reizen naar Lourdes.
LO1811 deze vertrekt al vrijdag 27 april.
De reissom is € 899.- , eenpersoonskamer heeft een toeslag van € 210.-.
Voor jongeren is er een ander reissom afhankelijk van de leeftijd, € 599.- (vanaf 12 t/m 25 jaar) of € 499.- ( vanaf 6 t/m 11 jaar) exclusief subsidie (€ 100.- p.p.) en bijdrages. Door de jongeren zelf worden er acties gehouden om extra inkomsten te verkrijgen voor de reiskosten van de bedevaart.
Er liggen folders achterin alle kerken van de Emmanuelparochie en ook op website www.emmanuelparochie.nl is info te vinden,
en ook op www.vbn.nl onder Reisnr. LO1801 de TGV.
Ten zijner tijd wordt er een informatie bijeenkomst gehouden.

 

 

 

Ssstt…….Stille Aanbidding
Wat is dat?
Veel katholieken zijn niet (meer) bekend met eucharistische aanbidding. Bij eucharistische aanbidding wordt het heilig Brood (de hostie) uitgesteld in een monstrans zodat het zichtbaar is. Mensen worden uitgenodigd hierbij biddend aanwezig te zijn. Wij doen dit, omdat we geloven dat Jezus aanwezig is in het heilig Brood, in de Eucharistie. Het is een bevoorrechte manier van bidden. Net zoals je soms alleen al graag in de buurt bent van iemand van wie je houdt en niet per se iets hoeft te zeggen, zo is dat ook met Jezus tijdens de eucharistische aanbidding.

In Ommen is er gelegenheid tot aanbidding van het Allerheiligste.
In het parochiezaaltjes naast de St. Brigittakerk.
Elke zaterdag van 17.00 – 18.00 uur.

We beginnen met het bidden van de Vespers.
Dan wordt het Allerheiligste uitgesteld en is er gelegenheid tot aanbidding in stilte.
Gedurende 15 minuten.
De vespers eindigen met de zegen met het Allerheiligste.
Dan sluit de aanbidding af.

Er is daarna nog gelegenheid om gezamenlijk de rozenkrans te bidden
voor wie dat wenst. Dit is rond half zes.

U bent van harte uitgenodigd om met ons mee te bidden.
Er is ruimte genoeg en we vinden het prettig om weer nieuwe mensen te verwelkomen in ons midden.

Wat is de zin van Eucharistische aanbidding?
Op steeds meer plaatsen wordt weer Eucharistische aanbidding gehouden. Dit lijkt een paradox naast de voortschrijdende ontkerkelijking. Mensen ontdekken ook hoe fijn het kan zijn om met elkaar te bidden. Als je weten mag dat ook anderen voor jouw intenties bidden geeft dat troost en werkt dit gemeenschap versterkend.
Jezus heeft zelf gezegd; ‘Waar twee of meer in mijn naam aanwezig zijn, ben ik in hun midden’.
Doordat tijdens het gemeenschappelijk bidden het H. Sacrament uitgesteld te mogen hebben, ervaren veel mensen de aanwezigheid van God alleen maar sterker.

“STILTE IS DE ZENDTIJD VAN DE HEILIGE GEEST.”

(Indien u nog meer informatie wenst kunt u bellen naar nr. 0529-456011 Fam. Huyskes of u stuurt een mailtje naar: sylviahuyskes@gmail.com)

 

Par. Emmanuel gaat naar Lourdes. uitn. infoavond

PR-stuk 2 Omzieners Raalte (1)

Copyright © 2016. Willibrordus Vilsteren