Agenda

Agenda

Attentie       Attentie

i.v.m. de komende feestdagen is het parochiesecretariaat gesloten in weeknr. 51, 52 en weeknr. 1 en 2 (20 december t/m 15 januari 2022)

Vanaf dinsdag 18 januari is het secretariaat weer geopend.

Deurcollecte Adventsaktie 2021

Is voor Stichting Karibu Afrika 19 december na de dienst van 11.00 uur.

Evenals voorgaande jaren wordt de adventsaktie deurcollecte weer geschonken aan de “Stichting Karibu” voor het prachtige werk t.b.v. de allerarmsten in Tanzania.

Diverse projecten zijn al gerealiseerd maar zeker is dat deze opbrengst weer bijzonder welkom is.

B.v. een project wat nog niet afgewerkt is, of een nieuw project dat toch van bijzonder belang is voor de toekomst die ook echt nodig is.

We hopen weer met ons allen voor een prachtige opbrengst in deze adventstijd. Deze collecte wordt dan ook bijzonder aanbevolen.

Hartelijk dank voor uw gave.

M.O.V. Vilsteren

 

 

Deurcollecte Missio 2021 op 21 november

Pauselijke missiewerken besteden aandacht voor de jonge kerken in de derde wereld.

De collecte is bestemd voor de opleiding vn priesters en vrijwilligers, Hulp aan kinderen in nood en parochie opbouw, in Guinee, West-Afrika.

Guinee is een land in West-Afrika en ligt aan de Atlantische Oceaan. Guinee is ongeveer zes keer zo groot als Nederland. De hoofdstad heet Conakry. De Guineeërs leven vooral van de landbouw, veeteelt, handwerk of kleine bedrijfjes, in bepaalde streken verdienen mensen geld met de verkoop van rode palmolie.

Aan de kust is de visserij belangrijk. De gevangen vissen worden op de markt verkocht. De opbrengst van de deurcollecte is bestemd voor opbouw in Guinee West-Afrika.

Help mee!

Deurcollecte wordt gehouden op 21 november na de dienst van 11.00 uur.

Dank voor uw gaven.

M.O.V. Vilsteren

 

Zondag 7 november

Viering van de H. Eucharistie op Willibrorduszondag in Vilsteren

Clemens Willibrord, ook Willibrordus genoemd is een christelijke heilige. Hij was aartsbisschop en missionaris. Willibrord staat ook bekend als de “apostel der Friezen”, soms ook als “apostel van de Lage Landen”.

Hij kwam eind 690  in navolging van Christus naar Nederland om ook hier het geloof te verkondigen. Van daaruit bezocht Willibrord een groot gebied dat zich uitstrekt tot België en Luxemburg toe.

Willibrordus stierf op 7 november 739 in Echternach.

Velen bezoeken hier zijn laatste rustplaats en ook gaan hier jaarlijks bedevaarten naar toe.

Op zondag 7 november zal Bisschop mgr. Woorts naar Vilsteren komen om in de kerk die de naam van de Heilige Willibrordus heeft gekregen voor te gaan in de H. Eucharistieviering.

U bent van harte welkom om op de sterfdag van Willibrordus deze viering bij te wonen. De aanvang is 11.00 uur

 

De kerk is open.

Uit onze ervaringen is gebleken dat veel mensen behoefte hebben om even de kerk binnen te lopen voor het opsteken van een kaars of om er gewoon even te zitten. Mits het weer het toelaat zal de kerk dagelijks open zijn vanaf ongeveer 9.30 uur tot 17.00 uur.

==============================================================

Copyright © 2016. Willibrordus Vilsteren